Hotline: Mr Linh 098.148.6162
Quần cách điện

Quần cách điện

Quần cách điện EVA

Được sử dụng để bảo vệ các công nhân điện từ điện giật khi làm việc trên một dòng điện trực tiếp.

Đây là cấu trúc của tấm bên ngoài bọc nylon vải với E.V.A. (Ethylene-vinyl copolyme Acetate) có tính cách nhiệt cao và E.V.A. nội bộ phim, những có độ bền cơ học vừa phải và đủ tính uốn.

ITEM NO. SIZE A.C.PROOF TEST VOLTAGE A.C.MAXIMUM USE VOLTAGE
YS128-01-05 L 20KV / 1min 7000V
YS122-01-01 M 20KV / 1min 7000V
YS122-01-02 S 20KV / 1min 7000V
YS128-01-06 L 20KV / 3min 17000V
YS127-01-04 M 20KV / 3min 17000V
YS127-01-03 S 20KV / 3min 17000V
YS128-01-07 L 30KV / 3min 26500V
YS128-01-04 M 30KV / 3min 26500V
YS128-01-03 S 30KV / 3min 26500V
zalo
zalo