Hotline: Mr Linh 098.148.6162
Phin lọc north

Phin lọc north

Phin lọc North

Phin lọc 75SCL Defender™ Multi - Purpose: Lọc được các loại hơi hữu cơ, Ammonia, Methylamine, Formaldehyde và Acid Gases (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Sulfide, Chlorine Dioxide, Hydrogen Fluoride)

N75001L Organic Vapor: Lọc được hơi hữu cơ

N75002L Acid Gas Cartridge: Lọc hơi Acid (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Fluoride and Chlorine Dioxide) và Formaldehyde

N75003L Organic Vapor & Acid Gases: Lọc được hơi Hữu cơvà Acid Gases (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Fluoride và Chloride Dioxide)

N75004L Ammonia & Methylamine: Lọc được Ammonia và Methylamine

N750052L Mercury Vapor Cartridge với ESLI: Lọc được hơi thủy ngân và Chlorine với cảm biến thời gian sử dụng (ESLI) cho hơi thủy ngân

Xuất xứ: North

zalo
zalo