Hotline: Mr Linh 098.148.6162
Phin lọc hơi hỗn hợp

Phin lọc hơi hỗn hợp

Phin lọc hơi hỗn hợp

75SCP100L Defender™ Multi - Purpose tiêu chuẩn P100: lọc được các hơi hữu cơ, Ammonia, Methylamine, Formaldehyde và Acid Gases (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Sulfide, Chloride Dioxide, Hydrogen Fluoride); hiệu suất lọc đạt 99.97% 

7581P100L Organic Vapor tiêu chuẩn P100: Lọc được các hơi hữu cơ với hiệu suất lọc đạt 99.97% 

7582P100L Acid Gas tiêu chuẩn P100: Lọc được hơi Acid Gases (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Sulfide (escape), Chloride Dioxide, Hydrogen Fluoride); hiệu suất lọc đạt 99.97% 

7583P100L Organic Vapor and Acid tiêu chuẩn P100: Lọc được hơi hữu cơ & Acid Gases (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Sulfide, Chloride Dioxide, Hydrogen Fluoride); hiệu suất lọc đạt 99.97% 

7584P100 Ammonia and Methylamine tiêu chuẩn P100: lọc được hơi Ammonia and Methylamine; hiệu suất lọc đạt 99.97% 

75852P100L Mercury vapor cartridge with ESLI, tiêu chuẩn P100: lọc được hơi Thủy ngân và Chlorine với cảm biến đo thời gian sử dụng (ESLI) cho hơi Thủy ngân; hiệu suất lọc đạt 99.97%

Nhãn hiệu: North

zalo
zalo