Hotline: Mr Linh 098.148.6162
Phao bè cứu sinh

Phao bè cứu sinh

Phao bè cứu sinh 4 người. Kích thước:
 L = 1000 mm - B = 800 mm
H = 220 mm - B = 220 mm
zalo
zalo