Hotline: Mr Linh 098.148.6162 hoặc Thảo Linh : 098.718.3119
Microchem 3000
Microchem 3000 Microchem 3000

Microchem 3000

  • Mã sản phẩm: VT804

QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT MICROCHEM 3000

Ứng dụng

Hóa chất, dầu hóa, dầu. dược phẩm ngành công nghiệp, thực phẩm (trầm sạch ăn da)

Công nghiệp và bể làm sạch, cài đặt thanh lọc nước thải

Khai khoáng tiêu âm hàn vết nối, cung cấp một chất lỏng và hàng rào hạt mạnh 

MICROCHEM® đáp ứng Tiêu chuẩn châu Âu sau

Loại 3EN14605 lỏng phù hợp chặt chẽ

Loại 4EN14605 phun phù hợp chặt chẽ

Loại 5 EN ISO 13.982 - 1 hạt khô phù hợp

EN14126Barrier để gây nhiễm đại lý

EN1073-2Barrier với các hạt phóng xạ - class 1

EN1149-5 chống tĩnh điện

Để biết thêm thông tin về sản phẩm và giá vui lòng liên hệ Hotline : 098.148.6162

TOP