Hotline: Mr Linh 098.148.6162
Bình thở RHZK 6.8/30
Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30

Bình thở RHZK 6.8/30

Bộ thở dùng cho bộ đồ chữa cháy RHZK 6.8/30, sợi cacbon 6,8 litsx300bar, nặng 12kg
thời gian thở: 60-65 phút

bình thở dưỡng khí ô xy, bình dưỡng khí PCCC

zalo
zalo