Hotline: Mr Linh 098.148.6162
Bình thở RHZK 6/30

Bình thở RHZK 6/30

 Mặt nạ RHZK 6/30
Một bộ hòan chỉnh gồm giá đeo, mặt nạ, bình khí bằng thép 6 lít x 300 bar, năng 18kg
Thời gian thở: 55-60 phút
Hãng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ
Chứng chỉ Đăng kiểm CCS - Trung quốc
zalo
zalo