Hotline: Mr Linh 098.148.6162
Bình thở kèm mặt Spasciani

Bình thở kèm mặt Spasciani

Bình thở kèm mặt nạ phòng độc hiệu Spasciani,
model RN-A 1603, bao gồm: bình thở bằng thép 6
lít áp lực 300 bar, thời gian sử dụng 45 phút + mặt
nạ cách ly, kính quan sát 1800
, dây đeo và đồng hồ
đo áp lực, còi báo động khi bình khí còn sử dụng
được 05 phút.
Tiêu chuẩn: EN 137-Type 1. Italya
zalo
zalo